GLASVEZEL IN VEENHUIZEN: DEADLINE 15 APRIL 2017!

75% van de Veenhuizer huishoudens heeft de intentieverklaring getekend. Dat is prachtig. Maar… we zijn er nog niet! Het komt er nu op aan.

Uiterlijk 15 april 2017 moet 65% van de Veenhuizers een contract hebben gesloten voor glasvezelinternet bij een van onze providers, Plinq of Netvisit.
Halen we dat percentage niet, dan krijgen we geen financiering van gemeente en provincie. En dat betekent dat er in Veenhuizen geen snel glasvezelinternet komt!

Teken dus nu voor een abonnement bij een van de 2 providers. Uw abonnement gaat pas écht in op het moment dat u over glasvezel beschikt en vanaf dat moment gaat u pas betalen. Met uw abonnement bent u automatisch ook lid van de coöperatie Glasvezel Noord.

De feiten op een rij

  • Als op 15 april minder dan 65% van de Veenhuizer huishoudens een contract bij Plinq of Netvisit heeft afgesloten, komt er de komende jaren géén glasvezel in Veenhuizen. De keuze uit aanbieders blijft dan beperkt: Ziggo als u Coax heeft en KPN als u ADSL heeft.
  • Hoe groter de coöperatie wordt waarbij Breedband Veenhuizen is aangesloten, hoe meer keuze u op termijn heeft uit verschillende providers.
  • Dit kan een gunstig effect hebben op de kosten van uw abonnement in de toekomst. Zeker als ook de lening voor de coöperatiekosten is afgelost.
  • Glasvezel is snel én toekomstbestendig: de huidige kanalen zijn over enkele jaren overbelast. Het gevolg: steeds trager internet en steeds meer storingen.
  • Uw huis is zonder glasvezelaansluiting minder waard bij verkoop.
  • Als u nu geen contract afsluit en op een later moment toch glasvezel wilt, gaat u flink meer betalen. Dit kan in de duizenden euro’s lopen.

Steeds meer dorpen in Drenthe sluiten zich aan: het zou jammer zijn als Veenhuizen achterblijft.

Dus sluit vóór 15 april een abonnement bij Plinq of Netvisit. Klik op Teken Nu.

Op de website van Netvisit kiest u vervolgens voor aansluiting bij Coöperatie glasvezel Noord. Op de website van Plinq voert u uw postcode in.

Bent u al overtuigd van de meerwaarde van glasvezel? Overtuig uw buren en vrienden.

Laat het ons ook weten als u wilt helpen met abonnementenwerving: wij kunnen alle hulp gebruiken en alléén samen kunnen we dit initiatief tot een succes maken!

Vragen? Stichting Bewonersbelangen Veenhuizen beantwoordt ze graag! We kunnen u ook helpen met het aanmelden bij de providers. Mail uw vragen naar: info@breedbandveenhuizen.nl

Uitgedeelde papieren aanmeldingsformulieren kunt u ingevuld en ondertekend inleveren bij de voorzitter van de Stichting Bewonersbelangen: Mentropweg 4 in Veenhuizen.