In Memoriam

Tot ons grote verdriet is gisteren, na een vrij kort ziekbed,
onze dorpsgenoot Popke Popkema overleden.
Hij was al lange tijd enthousiast lid van de werkgroep Breedband, en vervulde een belangrijke rol binnen ons klupje.
Hij bracht kennis in, was er als het nodig was en wist, met z’n bedaarde karakter, de soms verhitte discussies tot een werkbare oplossing te brengen.
Wij wensen zijn vrouw Tineke en z’n verdere familie heel veel sterkte!
Wij gaan hem heel erg missen!