Coöperatie

De Coöperatie Glasvezel Noord
Breedband Veenhuizen is een onderdeel van Coörperatie Glasvezel Noord de provincie Drenthe en de gemeente Noordenveld. Breedband Veenhuizen is een burgerinitiatief. Er zijn geen commerciële partijen bij betrokken.

De coöperatie heeft de krachten gebundeld met de Coöperatie Sterk Midden Drenthe (Beilen).

De rol van de provincie
De provincie Drenthe speelt een grote rol. Zij faciliteert en financiert burgerinitiatieven als het project Breedband Veenhuizen, om ervoor te zorgen dat Drenthe met de internetontwikkelingen meegaat en een aantrekkelijke provincie blijft om in te wonen en te werken.

Bregje Breedhuizen: goeie kanshebber op de 500 Mbit per seconde!
Bregje Breedhuizen: goeie kanshebber op de 500 Mbit per seconde!

Aansluiting bij de Coöperatie Glasvezel Noord
Omdat Veenhuizen te klein is om zelf een coöperatie te kunnen oprichten, heeft Breedband Veenhuizen zich aangesloten bij de Coöperatie Glasvezel Noord. Voor het gemak afgekort tot ‘de coöperatie’.
Deze coöperatie is ontstaan uit de samenwerking tussen de glasvezelwerkgroepen van Huis ter Heide, Zuidvelde, Westervelde, Peest en Een. In de zomer van 2016 hebben ook de glasvezelwerkgroepen Donderen, Altena en Lieveren en het initiatief ‘Ras op Glas van Aa tot Hunze’ zich aangesloten bij de coöperatie.
In delen van deze regio is de aanleg van glasvezel al begonnen! Overal zien we momenteel graafwerkzaamheden in volle gang.

De coöperatie heeft in het voorjaar van 2017 de krachten gebundeld met de Coöperatie Sterk Midden Drenthe (Beilen).

De coöperatie als rechtspersoon maakt het mogelijk om leningen bij financiële instellingen en contracten met providers af te sluiten. Het voordeel van deze juridische vorm is dat alle Veenhuizers lid kunnen worden en daarmee mede-eigenaren worden van het glasvezelnetwerk.

Waarom een coöperatie?
De werkgroep Breedband Veenhuizen heeft in de zomer van 2016 een marktconsultatie uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat geen enkele grote provider – zoals KPN, Ziggo en Vodafone -geïnteresseerd is in de aanleg van glasvezelkabel in Veenhuizen, omdat dit voor hen niet rendabel is. Door ons aan te sluiten bij de coöperatie, hebben we als burgers zelf de touwtjes in handen!

Hoe is de coöperatie opgebouwd?
De coöperatie bestaat uit een directie, een raad van beheer en een ledenraad. De directie bestuurt de coöperatie en is verantwoordelijk voor het dagelijks beleid. De raad van beheer houdt toezicht op het beleid van de directie. De ledenraad wordt door de leden gekozen en vormt een afvaardiging van deze leden. De ledenraad is het hoogste orgaan en stelt de statuten, begroting en jaarrekening vast. De leden, dat zijn alle inwoners van het coöperatiegebied die een contract hebben getekend voor aansluiting op het glasvezelnetwerk.

Wat doet de coöperatie?
De coöperatie regelt het beheer en onderhoud van het netwerk, stelt financieringsplannen, begrotingen en jaarrekeningen op, sluit een lening af bij de bank voor de aanleg van glasvezelkabel en neemt besluiten over contracten met providers, de zenderindeling, de tarieven en de opties voor pakketten. We beslissen als inwoners dus zelf wat voor ons de beste opties zijn.

Meer informatie over het streven naar snel glasvezelinternet in de provincie vindt u op Verbind Drenthe.

Glasvezel initiatief voor Veenhuizen